Projekt

Projektförsäljning definierar vi som försäljning av Backers produkter och tjänster till en specifik enskild anläggning som kunden har fått i uppdrag att projektera/bygga.

Ofta sker denna försäljning mot branscher inom industrin: process-, råvaru-, varvs-, kemi och petrokemisk industri samt inom energisektorn.

>> Exempel på arbetssätt

  • Du har behov av en komplett värmelösning och ger oss fria händer att konstruera/lösa ditt problem.
  • Du har en speciell miljö/specifika förhållanden som ställer krav på anpassad produktion från vår sida. Du behöver en värmelösning och vi bidrar med expertis inom den del av projektet som rör värme och värmereglering.
  • Vi tillverkar en produkt/komponent till ett projekt enligt specifikation från dig.

 

Kontakta oss för vidare information tel: 0451-66100, info@backer.se

>> Exempel på produkter

 

Genomströmmare

 

 

Genomströmmare

Kanalvärmare
 
 

Batteri
Kanalvärmare

Batteri
 

Batteri
Motstånd

Genomströmmare
 
Genomströmmare

Batteri
 


Batteri

Stor elpatron
 


Elpatron, stor

Saxvärmare
 
Saxvärmare