Serieresistiva värmekablar

Serieresistiva värmekablar ska användas för tillämpningar när den spänning som används har stor inverkan på värmekabelns uteffekt.

Serieresistiva värmekablar är idealiska för frostskydd och temperaturhållning om den sammanlägda kabellängden överstiger 200 meter.

Backer har två olika typer av serieresistiva värmekablar:

  • 1-ledare tefloniserad värmekabel som levereras med motståndsvärden på mellan 0,8 och 8000 ohm/km och kan användas för tillämpningar där temperaturer på upp till 260°C kan förekomma, samt där spänningar på upp till 600V fordras.

 

  • Longline värmekablar klarar upp till 5 km från en försörjningspunkt. Longline kan användas för tillämpningar där temperaturer på upp till 230°C kan förekomma. Värmekabeln levereras i 1-fas- resp. 3-fasutföranden och kan ge en konstant effekt på upp till 60W/m

 

Värmekablarna är godkända för användning i områden med explosionsrisk. 

Produkter - serieresistiva värmekablar

Inom kort kommer du hitta våra kablar här, men tillsvidare ber vi er dock att läsa mer på L&S hemsida - ett företag i Backergruppen.

Länk till L&S hemsida