Issmältning och snösmältning

Vi har ett brett utbud av produkter för is- och snösmältning. Självbegränsande värmekabel och värmekabel med konstanteffekt är en lösning.

De kan användas som frostskydd för rör eller för is- och snösmältning på alla typer av ytor utomhus så som parkeringsplatser, infarter, trappor, lastramper, samt hängrännor och sturrör.

Vi erbjuder även ett komplett program av styrautomatik som antingen levereras som lösa komponenter eller som ett komplett apparatskåp, klart för användning.

Broschyr is och snösmältning läs vår broschyr om
Is- och snösmältning
klicka här >>

 

 Produkter för is och snösmältning

Värmekabel GTe

ON/OFF 85°C
Output: 18, 36 W/m
Spänning: 110 el. 230 V
Dim: 10,5x5,9 mm

 

 

 

 PDF: datablad

 

Värmekabel SM

ON/OFF 40°C
Spänning: 110 el. 230 V
Dim: 7,9x5,6 el. 15,0x6,5 mm

 

 

 

 PDF: datablad

Tillbehör

Takrännegivare
Ingjutningsgivare
Automatskåp
Utegivare
Elektronisk styrning

Kontakta oss
för mer info!

 

Vi har även värmemattor för snösmältning i hängrännor klicka här för att läsa mer om denna produkt.

 

För mer information kontakta vår industriavdelning: Tel: 0451-66100, Fax: 0451-66195, Mail: info@backer.se