Värmekabel

Backer har ett komplett sortiment av värmekabel och tillbehör för alla tänkbara användningsområden.

De vanligaste är frostskydd för att motverka isbildning i dörrkarmar till frysrum och containrar. De kan dessutom användas för temperatur- bibehållning på behållare, rör, ventiler och hängrännor inom processindustrin mm. Backer tillhandahåller även tillbehör för anslutning och styrning/reglering.    

Ett annat aktuellt användningsområde för värmekablar är is- och snösmältning. 

Vi kan nu erbjuda ett komplett utbud av värmekablar, i och med att Lund & Sorensen i Sverige intagits i Backergruppen.

 

Broschyr om värmekabellösningar för industrin >>

Broschyr om värmekabellösningar för is- och snösmältning >>

 

 Produktutbud

Samlingsbild varmekablar

Klicka på respektive produktområde för mer info

 

  

 

Hittar du inte den kabel du söker, eller vill ha ytterligare information, kontakta vår industriavdelning, tel: 0451-66100, fax: 0451-66195, mail: info@backer.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild:backer.se/Produkter/Värmekabel