Om Backer

 

>> En modern industriell partner

Backer BHV AB i Sösdala är moderföretaget i Backergruppen. Enheten i Sösdala utgör navet i en koncern som förenar global marknadsnärvaro med lokala och kundnära relationer. Vår affärsidé är att förse producenter och användare av värmeprodukter med komponenter och system för elektrisk uppvärmning.

Vår vision...

...är att med utgångspunkt från gruppens centrum i Sösdala skapa ett värmeföretag i världsklass. Vår grundfilosofi är ärliga affärer, raka besked och nära kundsamarbete, till exempel inom produktutveckling. Ovanstående principer gör oss till en fullvärdig partner åt våra kunder inom industri över hela världen. 

Närhet till kunden...

...genom vårt nätverk av bolag. Gruppen har idag tillverkande bolag i en lång rad länder i Europa och även i Kina. Anledningen till vår etableringen i Kina är att vi vill vara nära våra kunder som flyttat delar av sina verksamheter dit. Vi följer våra kunders expansion både geografiskt och produktmässig genom egen tillväxt. Vi går från att historiskt ha varit en leverantör av rörelement till att idag vara en partner som kan erbjuda allt från komponenter till hela system för elektrisk uppvärmning.   

     

>> Logistik och kundservice

2007 öppnade vi ett helt nytt logistik- och kundservicecenter i Sösdala för att stärka våra kundrelationer. Centret är placerat i hjärtat av produktionen, för snabbast möjliga svar på svenska, engelska, tyska, franska eller italienska.

Klara och entydiga besked

Centret utgår från kundens behov i alla lägen. Den viktigaste uppgiften är att underlätta för våra kunder, genom proaktiva insatser undvika problem och – absolut viktigast – att säkerställa att utlovade leveranser alltid går ut i tid.

 

>> Labb och produktutveckling

2005 byggde Backer upp ett helt nytt labb i Sösdala, med syfte att kunna göra fler och säkrare mätningar. Bygget innebar även en fördubbling av kapaciteten för tester.

Labbet är en viktig resurs för våra kunder...

...då vi med avancerad teknisk utrustning och hög kompetens kan erbjuda ett närmre och utökat kundsamarbete. Vi kan nu i högsta grad vara med som aktivt stöd i utvecklingen av nya produkter. Kunden behöver inte göra kostsamma inledande försök när en ny produkt är påtänkt – utan kan istället med fördel låta oss utföra dessa tester.

Vi förfogar bland annat över...

...klimatkammare, testsystem för exakta infraröd-mätningar och utrustning för cykliska livslängdstester. Vi har dessutom möjlighet att prova hur produkter och material klarar extrema förhållanden.

Vårt mål...

...är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom att bedriva konstruktion och produktutveckling tillsammans med dem. Vi strävar efter att vara med så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Detta underlättas avsevärt av att vi finns nära våra kunder och därför snabbt kan koppla ihop våra tekniker med våra kunders.

Läs mer om produktutveckling på Backer >>

 

>> Kvalitet

Vår grundsyn är att leverera produkter och tjänster med högsta kvalitet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1992 och ISO 9001:2008 sedan 2009. Under första halvan av 2011 uppdaterades vi även till ISO 14001. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för bästa kundtillfredsställelse samt minsta möjliga inverkan på miljön. Vi har även kompletterande certifieringar för våra produkter, dels på Backer BHV, dels inom gruppen, som t.ex. ISO/TS 16949, VDE, UL, RTL, ATEX/EX. 

Vi arbetar med ett kvalitetssäkringssystem...

...på samtliga avdelningar inom företaget, innehållande dokument- och rutinhantering, personalutbildning och resultatmål inom produktionen med kontinuerlig uppföljning. Vi har även en medarbetarstyrd förslagskommitté som arbetar för att genomföra förbättringsförslag från våra anställda.

Läs mer om kvalitet och miljö på Backer >>