Backergruppen

Backer BHV i Sösdala, Sverige är huvudkontoret för Backergruppen, med försäljnings- och tillverkningsenheter runt om i världen. Tillsammans bemästrar vi en lång rad tekniker och gör Backergruppen till en komplett leverantör av produkter, komponenter och system för värme och värmereglering.

Backer World Wide  

Affärsidé

Backer skall förse producenter och användare av värmeprodukter med komponenter och system för elektrisk uppvärmning.

Som komplement till detta tillverkas och marknadsförs:

  • rör
  • regler- och kontrollutrustning för elektrisk uppvärmning
  • belastningsmotstånd
  • underleverantörsuppdrag baserat på våra teknologier

 

Våra affärsvärderingar

Vi är en global aktör med lokal närvaro på våra hemmamarknader. Kunderna ska hos oss finna en samarbetspartner som aktivt medverkar till att lösa uppkomna behov. Vår strävan är att genom ledande produktutveckling stärka kundens konkurrenskraft. Detta sker både genom egen utveckling och med kundgemensamma projekt. Kvalitet och leveransförmåga skall vara ett skäl att välja oss som leverantör. Vi ska tillhandahålla kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga produkter och tjänster med hjälp av hög produktivitet och stor egen förädling. Vårt mål är att genom egen successiv tillväxt kunna följa våra kunders expansion både geografiskt och produktmässigt.

 

Backergruppen

Backer BHV AB i Sösdala är Backergruppens huvudkontor. Backergruppen har tillverkande enheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, England, Kina och Mexiko. Backergruppen är marknadsledande i Norden inom sitt produktområde. Gruppen är också en av de ledande tillverkarna i Europa.

Respektive bolag i varje land arbetar nära kunden och är tillgängliga för kunden vid behov av snabb support. Alla bolag kan tillverka de vanligaste typerna av rörelement samtidigt som de är specialiserade inom teknologier såsom aluminiumelement, tjockfilmselement, högeffektelement, värmekablar, resistorer, ugnselement, torktumlarelement etc.

Specialiseringen kommer att förstärkas ytterligare i syfte att effektivisera produktionen och ge bästa möjliga tekniska support till kunderna.

Vi arbetar i branscher med olika behov och krav, från tillverkare av småapparater som strykjärn till bilindustrin och petrokemisk industri med behov av element för sina anläggningar. Vi organiserar verksamheten för att tillfredsställa de behov av komponenter och system för elektrisk uppvärmning som finns inom respektive bransch. Det innebär att våra tekniker och säljare har kompetens att kunna delta aktivt och kreativt i kundens utvecklingsprocess.